על התפקיד:

בת השירות משובצות בכיתות קבועות, מסייעת לתלמידים לימודית וחברית כחלק מהצוות החינוכי במקום. בת השירות שמה דגש מיוחד עם התלמידים על כישורי חיים ותקשורת.

על המקום:

בית ספר חינוך מיוחד יסודי חם ועוטף לילדים על הרצף האוטיסטי ברמות תפקוד שונות

תוכנית סיוע לילדים פליטים מאוקרינה המשולבים בבית הספר

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY