על התפקיד
בת השירות הינה חלק אינטגרלי מהצוות, יוזמת פעילויות ולוקחת חלק במתרחש בגן. עזרה עם הילדים בכל הקשור ללמידה ומשחק, סיוע לילדים שיותר מתקשים בזמן המפגשי, הובלת קבוצת למידה, וסיוע בתפעול הגן.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY