על המקום – פעילות בטחונית סביב המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל- המים. אגף ביטחון מים, חירום וסייבר, ברשות המים עוסק בהליכים של הנחייה, ביקורות, הדרכה ותרגול בקרב ספקי המים השונים. מדובר בפעילות אינטנסיבית המבוצעת מדי יום.
על התפקיד

תפקיד בן/בת השירות-
א. ניהול המשרד, תאום ביקורות הדרכות תרגילים ופגישות לעובדים בשטח.
ב. ניהול ועדכון תיק נתונים לכל ספק.
ג. אחריות על הכנה מוקדמת של חדר המצב ועדכון רשימות ועזרים לשעת חירום.
ד. לימוד של הנושא כולל השתתפות בתרגילים כחלק מהצוות המאמן .
דורשה חתימה על סודיות .

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY