תחום: חינוך
אזור התקן: מרכז
ישוב: באר יעקב
מאפייני המתנדב: בנות בלבד דתי
Sorry! This job has expired.