על המקום:

בית ראשון מסוגו בארץ, בית רב תרבותי המחבר בין המגוון החברתי העשיר בחברה הישראלית ומרחיב את מעגלי
השפעת תנועות וארגוני הנוער בעיר תל אביב – יפו.
המרכז משמש את צוותי ההדרכה והניהול של תנועות וארגוני הנוער, מעצים, מפתח, וממקצע אותם וכך פועל למיצוב
המחנכות והמחנכים בשדות הבלתי פורמאליים בעיר.
המרכז משמש כ”גשר” בין העירייה והעיר לבין התנועות הפועלות בשטח ע”י תמיכה וחיבור לגורמים מקצועיים בעיר.
מקום בו ניתן לעבוד, לקבל תוכן, ליצור שיתופי פעולה ולקדם מיזמים קהילתיים ברחבי העיר.
בביתא חלל עבודה משותף לרשות הצוותים, חלל לשיחות אישיות וחלל סדנאות בו ניתן לקיים הכשרות, לקבל תוכן
ולעבור קורסים מקצועיים. כל השירותים הניתנים במקום נבנים בהתאם לצרכים העולים מהשטח ועוברים התאמות כך
שיהיו רלוונטים ומדוייקים עבור הצוותים בעיר.