על התפקיד:

שירות בתחום החברתי והחינוכי בבית הספר. תפקיד בת השירות יותאם על פי הרצונות ולחוזקות של בת השירות. לבת השירות מרחב פעולה גדול והתפקידים שלה יקבעו בהתאם לצורכי בית הספר ויכולותיה.

על המקום:

בית ספר יסודי דתי בבאר שבע. בית ספר קטן ומשפחתי.

מקום השירות מלא – לפרטים על מקומות שירות דומים התקשרו לטלפון 0523331887