על המקום – אחזקת אסירים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך, על מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם. סביבת העבודה היה דינאמית וצעירה. השירות רואה במתנדבים כוח עבודה איכותי ומתייחס אליהם בהתאם: הדרכות והכשרות, קידום תוך כדי ההתנדבות, העדפה בתעסוקה לאחר השירות הלאומי, הטבות שוות כסף ועוד.
על התפקיד – בשירות בתי הסוהר קיימים מספר תפקידים במחלקות שונות:
* מאבחנת בלשכת הגיוס
* מרכז שליטה סייבר
* מחלקת זימונים לבתי משפט
* מחלקת דוברות ותקשורת
* מודיעין ולשכה משפטית
* תפקידי לוגיסטיקה
* מנהלת לשכה בכירה / מחלקה

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY