על התפקיד

תפקיד מרתק ומתאגר של הטמעת טכנולוגיה בבתי ספר ייסודים ברחבי הארץ.
במסגרת התפקיד המתנדבים עוברים הכשרה מקיפה של microsoft המקנה תעודה רשמית.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY