Expired on: אפר 7, 2021

על התפקיד

בת השירות משתלבת בכיתות ומסייעת לתלמידים מבחינה לימודית, רגשית וחברתית ומובילה פרויקטים בבית הספר

על המקום

בית הספר ממוקם בשכונת קריית חיים בחיפה, כיתות ז’-ט’. בית ספר חם ואינטימי, בבית הספר כיתות קליטת עליה. אוכלוסיית בית הספר מאוד מגוונת- אוכלוסיית קשת יום לצד אוכלוסיה מחוזקת. הרבה מתלמידי בית הספר הם עולים מאתיופיה.

Sorry! This job has expired.