Expired on: אפר 6, 2021

 

על התפקיד:

בת השירות מסייעת באופן פרטני לתלמידים, בבית הספר יש הרבה עולים – עזרה בלימוד עברית.
בנוסף, בני השירות יכולים
להעביר חוגים בית הספר, להצטרף לטיולים ולפעילות חוץ בית ספריות

על המקום:
בית ספר טכנולוגי לגילאי ז’-יב ששם דגש על לימודי טכנולוגיה והנדסה. בבית הספר רוב התלמידים בנים, לא מעט עולים חדשים. מקיף בסמת הוא חממה למהנדסים ומהנדסות צעירים שרוצים לשנות את העולם!

 

Sorry! This job has expired.