Expired on: מרץ 10, 2021

על התפקיד:

בת השירות משמשת כאחות גדולה בילדים ומלווה אותם בסדר יומם. תפקיד בת השירות משתנה ממקום למקום תלוי בחוזקות של הבת ובתחומי העניין שלה. בניית התפקיד נעשית יחד

על המקום:

המועדונית היא מסגרת אחר צהריים עבור ילדים המגיעים ממשפחות המוכרות ברווחה. כ15 ילדים בגילאי א-ד. בכל מועדונית יש מדריכה ואם בית (סייעת), הילדים אוכלים במועדונית ועושים שיעורי בית ומקבלים פעילויות העשרה. בנוסף הצטרף השנה גם טיפולים רגשיים. בנות השירות מאוד משמעותיות לילדים

Sorry! This job has expired.