על התפקיד:

בת השירות משתלבת בכלל הפעילויות בבית הספר. הדגש הוא בכיתות א-ד ובמיוחד בחדר מל”א- מרחב למידה אחר. זה מרחב בתוך בית הספר שכ20 ילדים מבית הספר נבחרים לשם ונעשת שם עבודה רגשית ועזרה לימודית פרטנית. בת השירות פועלת בחדר מל”א ומקדמת את הילדים באופן אישי, מסייעת להם חברתית, לימודית ורגשית ומהווה עבורם דמות משמעותית הנותנת ביטחון ומקום. בבת הספר יש גם ש”שינים.

על המקום:

בית הספר נמצא בפסגת זאב מרכז בבית הספר אוכלוסיה מגוונת ובה לא מעט ילדים מרקע משפחתי מאתגר. בבית הספר יש גם עולים חדשים מארצות חבר העמים.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY