תיאום ראיון יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך

על התפקיד:

בת השירות מסייעת לתלמידים בעבודה פרטנית  בעיקר בתחום העברית, כמו כן- עזרה בפעילויות חברתית בדגש על חגים.

על המקום:

תיכון שש שנתי כיתות ז- יב בית ספר מאוד גדול 1800 תלמידים, מגיעים תלמידים ממרכז ודרום העיר, אוכלוסיה משמעותית של ילדי זרים ממוצאים שונים, בית ספר מאוד מגוו והטרוגני.

Sorry! This job has expired.