על התפקיד

בת השירות משתלבת כאשת צוות בגן, עובדת עם הילדים באופן קבוצתי ואישי כדי לקדמם בתחומי ההבנה, המשחק, המוטוריקה והשפה. בת השירות אשת צוות לכל דבר בגן והצוות עוטף ומקבל.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY