תפקיד בת השירות יהיה בעבודות חקלאיות, השתלבות בהדרכה, ארגון אירועי שיא, הפנינג וכדומה לקהילה

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY