על התפקיד:

בת השירות היא חלק בלתי נפרד מהצוות. תפקידה לספק תמיכה חברתית וסיוע לימודי לתלמידי ותלמידות שכבה י’ בבית הספר.

על המקום:

בית ספר 6 שנתי בעיר באר שבע.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY