על המקום: אשכול גנים לילדים מגיל שנתיים שנמצאים על הרצף האוטיסטי. שירות מספק ומלא משמעות