על המקום: ביה"ס הצומח "פסגות" הוקם באזור החדש של אשקלון כיום לומדים בבי"ס 770 תלמידים בכיתות א'-ו