על המקום: בית ספר קהילתי ממלכתי השוכן בלב שכונת בית הכרם ביתהספר אחראי לטפח ערכים של איכפתיות מעורבות ואחריות לסביבה הפיזית והאנושית בבית הספר ובקהילה