על המקום: גן חינוך מיוחד המורכב מ-8 ילדים על הרצף.