על המקום: ועדוניות טיפוליות לילדי פליטים ומהגרי עבודה בסיכון