על המקום: חווה חקלאית גדולה אליה מגיעים מגיעים בתי ספר מכל רחבי העיר אשקלון . מגיעות כיתות חינוך מיוחד, מגמות חקלאות, נוער בסיכון, תלמידים ביסודי וחטיבות..