על המקום: עבודה משרדתית במגוון מחלקות בתחנות פזורות בכל הארץ