על המקום: פנימייה לנערות מבתים דתיים שהגיעו למצבי סיכון.