על המקום: פעילות בטחונית סביב המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל- המים.