על המקום: תקן למתנדבים מצטיינים . עבודה במשרד אצל ההאזרח מספר 1