תחום: משרד ומנהלה,משרדי ממשלה וביטחון סוגרים התחלה חדשה