גרעין אלוטף – מעון יום שיקומי לילדים עם אוטיזם מטעם אלו”ט
הפעלת המעון הינה לפי הגישה ההתנהגותית שמקנה שירותי חינוך מיוחד לילדים עם אוטיזם ומשפחותיהם
אופי העבודה הצוות רב מקצועי מעשיר ומלמד.
במסגרת השירות המתנדבת יוצאת עם תעודה של קורס גישה התנהגתית בהתאם לעמידה בתנאים.
למתנדבת שתמשיך שנה שניה תוענק סל מעטפת שיסיע לה בהמשך.
תחום: בריאות
תת תחום: מעון יום
אזור התקן: דרום
ישוב: באר שבע
  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY