ארגון אלמנות ויתומי הוקם בשנת 1991 והוא הארגון היציג הבלעדי הפועל לרווחת האלמנות והיתומים אשר בני זוגן או אביהם נהרג מאז מלחמת השחרור ועד היום.

הארגון מקיים מפעלים ופעילויות רבות לאורך השנה שמטרתן חיזוק והעצמתן של המשפחות השכולות, תוך מתן תמיכה רגשית או כל תמיכה נחוצה אחרת, והעברת מסר חד וברור שהן אינן לבד וכי אנו, כמו גם החברה הישראלית כולה, זוכרים ומוקירים את המחיר הבלתי נתפס שהן משלמות.

תפקיד בנות השירות:
מענה לפניות פרטניות של חברי הארגון- אלמנות ויתומים

תמיכה באוכלוסייה מבוגרת
סיוע רגשי
מיצוי זכויות והטבות

ביקורי בית

בנות השירות הן חלק בלתי נפרד מהצוות
  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY