תיאום ראיון יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך

על התפקיד

תפקיד בת השירות מגגון- יש עבודה משרדית, יש בנות שמקבלות קהל, יושבות במודיעין, יש עבודה משרדית ברמות שונות- שיחות למבוטחים.

הרשמה לסיירות