על המקום – בית הנשיא הינו משכן ממלכתי המייצג את ערכי הליבה של המדינה. משכך, מכוונת פעילותו לחיזוק השותפות ההדדית וקרוב לבבות בקרב אזרחי ישראל, ההזדהות עם המדינה וסמליה הממלכתיים, הלכידות החברתית, הגאווה הלאומית והקשר בין ישראל והתפוצות; לטיפוח ערכי המוסר, השוויון והשלום בחברה.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY