על המקום:

אופק הוא המרכז המחוזי בירושלים ללימוד והעשרה, יצירה וחקר, לילדות ולילדים, ולבני-נוער מחוננים ומצטיינים בגיל היסודי וחטיבת הביניים.

בית ספר אופק לילדים מחוננים ומצטיינים בירושלים מבקש בת שירות שתעזור, תלווה ותתמוך בילדים המחוננים והמצטיינים המגיעים מרקע מוחלש.

על התפקיד:

העזרה היא מבחינה חברתית ורגשית יחד עם תמיכה וליווי לצוות ההוראה.
העבודה בביהס תשולב במענים חברתיים-רגשיים לתלמידים ומענים מנהליים לטובת ההוראה והפעילויות של ביה”ס.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY