Closing on: נוב 23, 2021

על התפקיד

בני השירות מלווים אישית/כיתות בבית הספר. בליווי האישי הם מעבירים פעילויות לפי רמת התלמיד. בליווי כיתה עוזרים לפי הצורך של המורה. לרוב מצמידים לכל בן שירות תלמידים ספציפיים להם הוא עוזר להשתלב בשיעור ובלימודים. רוב ההתעסקות אינה משמעתית אלא מורכבת יותר מליווי חברתי/ריגשי.

הרשמה לסיירות