ביהס יסודי מתוק בשכונת התקווה בתל אביב. אוכלוסיית בית הספר מאוד מגוונת ורבים מהתלמידים עולים חדשים, ילדי פליטים ועובדים זרים, ועוד.

בת השירות תלווה את אחת משכבות הגיל של בית הספר באופן כיתתי ופרטני (ניתןן להשתלב בכיתות של חינוך רגיל ומיוחד). בנוסף, תיקח חלק פעיל בפעילויות הייחודיות של בית הספר (חווה חקלאית, מגמות וכו), המותאמות לכל אחת משכבות הגיל.
בית הספר צמוד לפארק גדול ומאחוריו יער אליו התלמידים יוצאים בשיעורים שונים, מקום קסום להיות בו!
  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY