על המקום

בית הספר פועל בצורה דמוקרטית לחלוטין. התלמידים הם אלו שמחליטים וקובעים את התנהלות בית הספר ואת סדר היום, בהצבעות בוועדת התלמידים. כל תלמיד בוחר לעצמו את המערכת האישית שלו באופן אישי לחלוטין וללא התערבות מורים/הורים. אין כיתות ושכבות גיל בבית הספר, בית הספר מתנהל בערבוב של התלמידים מגילאי א ועד יב, בהתאם לבחירותיהם האישיות לאילו שיעורים להשתבץ. בית הספר מאמין מאוד בחופש ובאחריות אישית.

על התפקיד

בן/בת השירות משתלבים באופן מלא כחלק מצוות בית הספר, לאחר שיבוץ התלמידים למערכות לימוד, משתבצים גם חברי הצוות, ובניהם בני השירות, למערכות ולאיוש של כל שיעור על ידי אנשי צוות. בני השירות מסייעים לתלמידים, באופן פרטני וקבוצתי.

נדרשות יכולת עבודה עצמאית ואחריות במידה גבוהה.

הרשמה לסיירות