תיאום ראיון יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך.

על התפקיד:

בת השירות היא חלק בלתי נפרד מבית הספר. מסייעות בכיתות, בצורה פרטנית. מסייעת חברתית ואישית.

על המקום:

בית ספר יסודי ממלכתי בקרית ים. בבית הספר לומדים תלמידים מרקעים שונים, חלקם מגיעים ממשפחות קשות יום וממצב סוציו אקונומי נמוך. יש בבית הספר עולים חדשים. בית הספר מהווה כתובת עבור כלל תלמידי בית הספר ושואף לתת את המקסימום בבית הספר כדי לפתח ולהצמיח הן מבחינה לימודית והם מבחינה אישיותית וחברתית.

הרשמה לסיירות