תפקיד בת השירות- בכיתות א-ג. יש גם כיתה מקדמת.
העזרה בתמיכה לימודית, גם מעבר- יש תלמידים ממשפחות רווחה.  שכל בת תהיה בעיקר צמודה לכיתה מסויימת.
יש אופציה תעסוקתית בתום השירות
  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY