תאריך סיירות: פבר 7, 2021

על התפקיד

בת השירות משתלבת בעשייה החינוכית לימודית בביהס, לכל בת מערכת שעות מסודרת המשלבת עבודה פרטנית עם תלמידים ועזרה בכיתות.
בנוסף משתלבות הבנות בעשייה החברתית בביהס סביב חגים, אירועי שיא ועוד

כל הבנות נמצאות בקהילה אחהצ ביישובים ובמושבים (שם הן גם מתגוררות) בתפקידי קומונה וריכוז נוער.

הרשמה לסיירות