תיאום ראיון יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך

על התפקיד:

בת השירות היא חלק בלתי נפרד מהצוות. תפקידה לספק תמיכה חברתית וסיוע לימודי לתלמידי ותלמידות שכבה י’ בבית הספר.  

על המקום:

בית ספר 6 שנתי בעיר באר שבע. 

הרשמה לסיירות