תיאום ראיון יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך

על התפקיד:

בת השירות היא חלק בלתי נפרד מהצוות, היא דמות חינוכית ומקדמת, עוזרת בעיצוב של הגן, עבודה פרטנית עם ילדי הגן מקבלת הדרכה פעם בשבוע יחד עם כל הצוות וכן הדרכה אישית על עבודה עם כל ילד וילד

על המקום:

גן תקשורת לילדים אוטיסטים בתפקוד גבוה 8 ילדים בגן חלק מהילדים משתלבים במסגרות רגילות. הגן הוא ממלכתי למרות שמגיעים אליו ילדים מכל העיר וילדים מכל גווני הקשת הגן הוא של משרד החינוך ושל אלוט יש בין 15 ל 17 אנשי צוות.

הרשמה לסיירות