תאריך סיירות: ינו 27, 2021

על התפקיד

בת השירות משתלבת כאשת צוות בגן, עובדת עם הילדים באופן קבוצתי ואישי כדי לקדמם בתחומי ההבנה, המשחק, המוטוריקה והשפה. בת השירות אשת צוות לכל דבר בגן והצוות עוטף ומקבל

הרשמה לסיירות