פנימיית דרך הלב, פנימייה לנערים בסיכון שבאים מרקע דתי אשר חוו מעגלים של כשלון, שוטטות וחשיפה למצבי סיכון.
הפנימייה מהווה מסגרת תומכת ועוטפת לנערים אלו ונמצאת סמוך למעלה אפרים.

תפקיד בת השירות מתקיים בשעות הבוקר ומתמקד במישור הלימודי- חינוכי וחברתי. דרך הלמידה, בת השירות מהווה כוח נוסף בקידום הנערים לחיבור לעצמם וליכולותיהם.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY