על התפקיד

תפקידי בני השירות במרכז הרפואי הם מגוונים ביותר. לכל בן/בת שירות יותאם תפקיד אישי המותאם לרצונם האישי ולצורכי בית החולים.
אפשרויות שיבוץ: סיוע סיעודי בתוך המחלקות עצמן וסיוע סביב המטופלים, מזכירות רפואית, סיוע בתחום הטכני ולוגיסטיקה ועוד.
ניתן להשתבץ במחלקות: נוער, גריאטריה (קשישים), מרפאת שיקום הילד, מרפאת טיפול וליווי עבור המשפחות, מחלקת גברים, מחלקת נשים, מרפאת ריפוי בעיסוק בה ניתן להתשלב בתחום האומנות או המוזיקה, ועוד.

על המקום

המרכז מספק, שירותי אשפוז בריאות נפש לכלל אוכלוסיית הנגב, המונה כ- 850,000 נפש, מאזור אשקלון ועד אילת ומספק שירותים מרפאתיים על פי חלוקה עם נותני שירות נוספים. מחלקות ושירותי המרכז פועלים במודל ביו-פסיכו-סוציאלי, מודל זה משלב גישות ביולוגיות פסיכולוגיות וסוציאליות בטיפול בפרט ובמשפחה. כל זאת בכל טווח הגילאים ובכול רמות החומרה, מבעיות בכרוכות באירועי חיים ועד למחלות נפש או אורגניות נפשיות קשות.

הרשמה לסיירות