תיאור התפקיד:
ריכוז העבודה האדמיניסטרטיבית במחלקה. עריכה וריכוז חומרים לקראת דיונים, הקלדת מכתבים ומסמכים הפצה לנמענים.
ניתוב דואר וחומר מקצועי המגיע ליחידה.
תיוק מסמכים לרבות חומרים רגישים ומסווגים.
ביצוע פעולות נוספות על פי דרישת ממונה.
תיאור תפקיד בת השירות:
העבודה בעיקרה עבודה משרדית. אל המחלקה מגיעים תמרוקים להוצאת רישיונות ועל בת השירות להזין למערכת פרטים שונים.
בנוסף לכך, ישנה עבודה מול הדואר, לקלוט למערכת בקשות שמגיעות למחלקה.
  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY