בהר חברון פרוסות חוות רבות המשתלטות על שטחים חשובים אסטרטגית למרחב כולו.
בחווה ישנה עבודת כפיים, עבודה חקלאית ועבודה על בע”ח. יציאה למרעה, טיפול בדיר, האכלות, המלטות, וכל הכרוך בחיים יומיומיים בחווה.
מדי פעם מגיעות קבוצות לעזור, צריך ללכת, להסביר ולהדריך אותם בעבודה בחווה.
שליחות אמיתית!