תיאום ראיון יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך

על התפקיד:

בת השירות מתמקדת בחינוך החברתי בבית הספר. עזרה בריכוז המעורבות החברתית, קבוצות למידה פרטניות. התפקיד יבנה בהתאם לרצונותיה וכישוריה של הבת ובהתאם לצורכי בית הספר

על המקום:

תיכון מקיף כיתות י-יב בו לומדים 600 תלמידים מגיעים אליו מכל האזור תלמידים ממצב סוציו אקונומי משתנה, הרבה עולים חדשים. בבית הספר פועלת תנועת החלוץ

הרשמה לסיירות