אחריות על בניין הכח של מערך הסייבר – סיגינט ברמת המטה וביחידות השטח – איתור, מיון, וקליטה של מתנדבי השירות הלאומי, ניהול ההליך מקצה לקצה מול הגורמים הרלוונטיים במשטרה ומחוצה לה, קביעת הרף המקצועי והאישי הנדרש, מבחנים, וועדות מקצועיות, שיבוצים והצבות בפועל.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY