על המקום:  משטרת ישראל פועלת כדי להקנות ביטחון אישי וחברתי לכל אזרחי המדינה. תחומי הפעילות העיקריים שלה הם מניעת עבירות, איתור חשודים בביצוע עבירות, הבאת אשמים לדין, מתן סיוע לקורבנות ושמירה על הסדר הציבורי.

על התפקיד: שירות לאומי משמעותי, מאתגר וייחודי, המאפשר למתנדבים ולמתנדבות לקחת חלק בעשייה המגוונת של המשטרה בהתמודדות עם אתגרי הפשיעה והשמירה על שלום הציבור.
כולל איתור וזימון חשודים ועדים, תיעוד פעולות חקירה, קישור בין בתי המשפט לחוקרים, קבלת קהל, סיוע בהגשת תלונות לנפגעי עבירות, תמלול חקירות, קשר עם מגישי התלונה לאורך החקירה,  סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית ועוד.
עדיפות למשרתים בהמשך עבודה במשטרה.

חשיפה לתכנים מסווגים ודרישה על שמירת סודיות.
מסלול הקבלה דורש מעבר בהצלחה של ראיון התאמה וקבלת סיווג בהתאם לתפקיד.