תיאום ראיון יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך

על התפקיד:

עבודה פרטנית עם תלמידים, עזרה בנושאים מגוונים ולא רק עברית. יש צורך בשפה שניה.

מתאים לבנים בלבד

על המקום:

ישיבה תיכונית שש שנתית של 1100 תלמידים, בית ספר שקולט הרבה עליה, רוב העולים הם אמריקאים ומעט צרפתיים ודרום אמריקאים. תלמידים על הרצף הסוציו-אקונומי מכל הבחינות ממשפחות רווחה ועד משפחות עמידות.

הרשמה לסיירות