על המקום – הפעלת מערך שירותי הכבאות וההצלה ובטיחות אש לשם הצלת חיים ושמירה על רכוש.חילוץ והצלה בזמני שגרה ובזמן חירום. סביבת עבודה צעירה, אינטנסיבית ודינאמית. עבודה במרכזי שליטה אזוריים המתפעלים את כלל האירועים שלהם נותנים מענה בארגון.
על התפקיד – המתנדבים פועלים במרכזי השליטה במגוון תפקידים:
* הפעלת חדר המבצעים של תחנת הכבאות.
* הפעלת מערך המחשבים לאירועים מבצעיים.
* הפעלת כוחות עפ”י הוראות רמ”ד מבצעים
* הזנקת כוחות כיבוי והצלה הנמצאים בתחנת הכבאות והזעקת כבאים מהבית.
* ניתוב כוחות ע”י הדרכתם במערכות הקשר עד הגעה למקום האירוע.
ניתן להתנדב על מדים. תנתן עדיפות בגיוס לשירות הכבאות וההצלה לאחר ההתנדבות. המתנדבים מקבלים במהלך התפקיד קורסים והכשרות.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY